Havaalanı Mania Planları Hazırlanması - MTK Proje Harita

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Havaalanı Mania Planları Hazırlanması

Havaalanı Mania Planı Kriterleri!

Mania teriminin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hava Alanları Mania Kontrol Yönergesi'ndeki karşılığı şöyledir; 

"Uçağın yüzey harekatını sağlamak için kullanılan sahalarda yer alan veya uçuştaki uçağı korumak için belirlenen yüzeyin üst kısmında yer alan tüm sabit, geçici veya taşınabilir nesneler"...


Havaalanı Mania Planı; hava araçlarının geçişlerinin engellenmemesi için düzenlenen yüksekliğe ilişkin imar planıdır.

Mania Kriterleri, 01 Ağustos 2003'te yürürlüğe giren ve 01 Ocak 2007'de değişiklik yapılan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hava Alanları Mania Kontrol Yönergesi'nde şöyle sıralanmaktadır;

Mania kriterleri: 
 
1- Cihaz anteni merkez olmak şartıyla 65 metre yarıçaplı alan içerisinde yükseklik (kot farkı) 0 (sıfır) olacaktır. 
 
2- Anten merkez olmak şartıyla 65 metre ila 250 metre yarıçaplı alan içerisinde yüksekliği 7 metreyi aşmayan tek ağaçlara ve metal olmayan cisimlere, sundurma, hangar, baraka vb.ne izin verilebilir. 
 
3- Anten merkez olmak şartıyla 250 metre ila 400 metre yarıçaplı alan içerisinde; 

i. Yüksekliği 10 metreyi aşmayan ağaç gruplarına, 

ii. Yüksekliği 1.20 metreyi aşmayan çalılık, fundalık ve tel örgülere, 

iii. Metal içerikli binalara ve 10kV’ı aşmayan yarıçap hizasında (yönünde/radyalinde) yüksekliği 5 metreyi aşmayan enerji/telefon nakil hatlarına, 

iv. Yüksekliği 12 metreyi aşmayan tek ağaçlara izin verilebilir. 
 
4- Anten merkez olmak şartıyla 400 metre ila 600 metre yarıçaplı alan içerisinde ; 

i. Yüksekliği anten kotuna göre 0.5° ve altında (<6 metre) metal binalara 

ii. Yüksekliği anten kotuna göre 1° ve altında (<12 metre) yoğun orman veya metal içerikli binalara 

iii. Yüksekliği anten kotuna göre 1.5° ve altında (<9 metre) radyale göre 10°nin altında yatay uzanıyorsa nakil hatlarına izin verilebilir.
 
/
/
/
/
/
Copyright © 2020 MTK Proje Harita İnş. Müh. Mim. Mad. Gayr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.
İçeriğe dön | Ana menüye dön